• en
  • ru
  • bg
Royal Plaza

Счетоводство и услуги - Роял Плаза Апартхотел Боровец България - Ски Почивки

Според Българското законодателство, на всички чужди инвеститори, закупили имот в нашата страна като юридически лица, могат да се осигурят счетоводни и административни услуги на регистрираните от тях фирми, за да спазват стриктно всички закони на Република България.

Българските закони не позволяват на чужди инвеститори да притежават свой собствен имот на територията на страната ни като физически лица. Но това не се отнася за юридически лица с чуждестранно участие, учредени по Българското Законодателство. Поради тази причина повечето инвеститори, за да осъществят намерението си да закупят имот в България, регистрират фирма. Притежаването на компания в страната ни е труден и отговорен процес. Труден, защото е необходимо да се притежават сериозни и задълбочени познания по действащото Българско законодателство, и сложен, защото трябва да се спазват стриктно законите за счетоводната и данъчна политика на нашата страна. Санкциите, налагани за тяхното неизпълнение или закъснение са много строги и сериозни и винаги са придружени с данъчна проверка на фирмата Ви, независимо от това, че тя може да е открита само, за да си закупите имот и компанията да не функционира активно.

По смисъла на Счетоводното ни законодателство, всяка регистрирана фирма трябва да направи годишно приключване, изготвяйки годишен данъчен отчет и заедно с годишната данъчна декларация да ги представи пред местната Данъчна Служба не по-късно от 31 март всяка година. Недекларирането, както и съставянето на документ с невярно съдържание или предоставяне на неверни данни се наказва с глоба, която започва от 2000 лева (около 1000 EUR).

Ако цялостното счетоводно обслужване на фирмата Ви не е водено правилно или сроковете не са спазени, Вашата компания ще трябва да плати сериозни глоби, поемайки цялата строгост на Българските закони, както и да очаква данъчна ревизия. Фирмата Ви се смята за функционираща с предприемането на всякакви подобрения по закупения от Вас имот, свързани с частични или цялостни ремонти или реконструкции. Освен това компанията Ви се води за действаща, ако отдава под наем имота и получава доход от рента. Това включва приемането или издаването на фактури, квитанции, ордери, банкови документи, плащане на местните данъци и такси, както и услугите на квалифициран счетоводител.

Нашата препоръка е да използвате услугите на счетоводители с опит, които не само ще изготвят цялата необходима документация, но и ще Ви дадат полезни съвети как да се намалят дължимите от Вас данъци и такси. За да сте винаги информирани за финансовото състояние на Вашата фирма, нашите финансови специалисти поддържат постоянен контакт с Вас на добър английски или чрез e-mail (или по друг предпочитан от Вас начин). Ако компанията Ви е действаща (например обслужвате имота или го отдавате под наем), вашият счетоводител обработва всички видове документи, издадени или получени от и на Вашата фирма, изработва и Ви представя Месечен отчет на приходите и разходите, представлява Вас като юридическо лице пред редица държавни и обществени институции, а също така заплаща дължимите данъци, такси и осигурителни вноски.

Ако решите ние да осъществяваме пълното счетоводно и административно обслужване на Вашата компания, като Ви представляваме пред всички учреждения на страната ни, то Вие ще трябва да ни предоставите оригинали на всички документи на фирмата.

За компании, регистрирани само, за да се закупи имот или такива, които не извършват никаква дейност, ние вземаме 300 EUR на година, които ще покрият изготвянето на годишния данъчен отчет, както и подаването на годишната данъчна декларация пред местната Данъчна Служба. Ако Вашата фирма е действаща, таксата се заплаща месечно и подлежи на допълнително споразумение, в зависимост от изискваните услуги.

За повече информация, моля свържете се с нас.

СЧЕТОВОДНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Подаване на годишна данъчна декларация- 100 EUR
2. Деклариране на имот – 50 EUR
3. Регистрация на фирма – 300 EUR
4. Изваждане на данъчна оценка /нужна при продажба на имот/ – 50 EUR
5. Откриване на сметка/незабавно инкасо/ – 80 EUR
6. Изваждане на скица – 80 EUR